Homepage

O kampani #JakoTy

Kořeny jsou důležité, ale je na Tobě, kým se rozhodneš být. Mám to #JakoTy.

Všichni občas vnímáme ostatní lidi skrze předsudky nebo zažité stereotypy. Možná se Ti ve škole také stalo, že jsi spolužáky s odlišným původem viděl/a přes nějaké škatulky a jiní tak viděli Tebe. Možná jen někdy nevíš, co si vlastně myslet, a váháš…

Pod heslem #JakoTy probíhá od října 2021 na sociálních sítích METY kampaň s výzvou nahlédnout a zajímat se, jak to Tví vrstevníci s odlišnými kořeny mohou mít. Třeba jak to mají s identitou, který jazyk je pro ně nejdůležitější, zda a jaké mají různé podoby v různých prostředích a sociálních bublinách či jaká je jejich představa naplněného života.

Více informací najdeš zde.


Červená propiska: Cizinci se nemohou naučit perfektně česky? Stereotyp!

Valentina Tran: Kdysi mě odsuzovali za to, že doma neslavíme Vánoce

ČSU: Špatná podpora studentů s jinými kořeny má celospolečenské následky

IOM: Podporujeme kampaň #JakoTy

Migrační konsorcium: Nedáme dopustit na statistiky, ale lidi jsou lidi!

New Aliens Agency: Rozmanitost je přirozená a krásná

Integrační centrum Praha: Pojďme si všímat toho, co nás spojuje

TikTokuj: Díky TikToku můžeme přiblížit život lidí s odlišnými kořeny

Aktuální spot kampaně

Projekt Jako Ty, registrační číslo AMIF/22/11, je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.